Catalogul Colectiv al Județului Brăila
Informaţii suport pentru utilizatorii WebOPAC-ului TinREAD > Utilizarea căutării simple în manieră asistată
BJBR Ajutor

Utilizarea căutării simple în manieră asistată


Asistenţă prin lista de selecţie cu termeni apropiaţi

Pe măsură ce se introduc carac­tere în câmpul de căutare, pro­gra­mul TinREAD sugerează cu­vin­tele care e­xis­tă în câmpurile din care se ob­ţin rezultatele că­u­tă­rilor.


Asistenţă prin sugerare