Catalogul Colectiv al Județului Brăila
Informaţii suport pentru utilizatorii WebOPAC-ului TinREAD > Utilizarea căutării simple în manieră asistată
BJBR Ajutor

Utilizarea căutării simple în manieră asistată


Asistenţă prin lista de selecţie cu termeni apropiaţi

Pe măsură ce se introduc carac­tere în câmpul de căutare, pro­gra­mul TinREAD sugerează cu­vin­tele care e­xis­tă în câmpurile din care se ob­ţin rezultatele că­u­tă­rilor.


Asistenţă prin sugerare

În situaţia în care utilizatorul greşeşte tastarea cuvântului sau cu­vin­telor pe care le caută programul oferă variante corecte. Prin selectarea cuvântului propus, care este considerat cel mai aproa­pe de cel dorit, se lansează în execuţie automat şi căutarea. Programul afişează mesajul: "Aţi dorit să scrieţi..." urmat de variantele propuse.


Afişări "tip Google"