Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila

 • Tipul înregistrării: Organizație
  Organizație/Agenție: Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Brăila
  Adresă: Str. Rubinelor nr. 16 - 18, Brăila, Jud. Brăila, România, Tel. 0239613308, Fax 0239612539
  Disponibil la: http://www.univcb.ro/ (11 iunie 2019); sursă publică (12 iunie 2019);
  Note generale: Rector: Prof. univ. dr. Ovidiu Puiu, Decan: Conf. Univ. Dr. Camelia Vechiu
  Descriere: Universitatea funcţionează în trei campusuri universitare situate în oraşele Piteşti, Râmnicu Vâlcea şi Brăila şi are sediul central în municipiul Piteşti. În prezent, oferă programe de studiu în management şi business administration, marketing, economie, finanţe, contabilitate, drept, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe administrative. Cursurile de masterat oferă specializare în domeniile management, marketing, contabilitate şi ştiinţele comunicării.
  Descriere: Brăila - Facultatea de Management Marketing in Afaceri Economice
  Descriere: Brăila - Nivel licenţă Management: Management (ZI şi FR), Contabilitate: Contabilitate şi informatică de gestiune (ZI şi FR), Finanţe: Finanţe şi bănci (ZI), Științe administrative: Administrație publică (zi) Nivel masterat Management: Managementul afacerilor Management și strategii în resurse umane, Managementul serviciilor publice, Contabilitate Standarde, reglementări şi politici contabile
  Note biografice sau istorice: 1991: Universitatea Constantin Brâncoveanu a fost înfiinţată în anul 1991, primele structuri ale Universităţii fiind cele de Management - Marketing în Afaceri Economice: Brăila (1991), Piteşti (1992), Rm. Vâlcea (1991). Diversificarea profilurilor de studii a fost unul din obiectivele conducerii Universităţii, primul pas important fiind făcut în anul 1999, când s-a înfiinţat Facultatea de Finanţe-Contabilitate din Piteşti. 2000: În municipiile Piteşti şi Brăila sunt înfiinţate Facultăţile de Comunicare, Relaţii Publice şi Jurnalism. 2002: Universitatea Constantin Brâncoveanu primeşte acreditarea instituţională prin Legea nr. 242 din 23 aprilie, făcând parte din primul grup de şase instituţii de învăţământ superior particulare care au beneficiat de recunoaştere. În acelaşi an, cu aprobarea MECT, se înfiinţează Departamentul de Studii de Masterat şi Postuniversitare de Perfecţionare organizat la Facultatea de Management - Marketing în Afaceri Economice. Oferta educaţională este completată prin Cursuri de formare în domeniul psiho-pedagogic, în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic. Tot în anul 2002, specializările Management şi Marketing sunt acreditate, conform HG 410/25.04.2002 şi sunt înfiinţate specializarea Relaţii economice internaţionale şi Economia comerţului, turismului şi serviciilor. 2003: Universitatea Constantin Brâncoveanu organizează Cursuri postuniversitare de perfecţionare în domeniul Management. Se înfiinţează specializările Administraţie publică şi Finanţe şi Bănci. 2004: Oferta studiilor de Masterat se diversifică, prin introducerea de noi specializări: Business Management, Management în Administraţie şi Servicii Publice, Management financiar-bancar, Marketingul serviciilor, Marketing industrial şi agroalimentar. 2005: Facultatea de Comunicare, Relaţii Publice şi Jurnalism devine Facultatea de Ştiinţe Juridice, Administrative şi ale Comunicării, prin autorizarea specializărilor Drept - domeniul Ştiinţe Juridice, Relaţii internaţionale şi studii europene şi Asistenţă socială. 2006: la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice este înfiinţată specializarea Administrarea afacerilor. 2007: Specializările Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi Jurnalism primesc acreditarea instituţională, conform HG 676/28.06.2007. 2008: Primeşte acreditarea instituţională, conform HG 635/11.06.2008, specializarea Comunicare şi relaţii publice. Noi specializări de Masterat primesc acreditarea: Managementul resurselor umane, Managementul economic al unităţilor şcolare, Business-to-business marketing, la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice, şi Standarde, reglementări şi politici contabile, la Facultatea de Finanţe - Contabilitate. 2009: Este acreditat programul de studii de Masterat Comunicare managerială şi relatii publice. Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor, învăţământ de licenţă, primeşte acreditarea instituţională. 2010: În perioada 9- 12 noiembrie, Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit vizita ARACIS pentru procesul de reevaluarea instituţională externă. 2011: Universitatea Constantin Brâncoveanu a primit calificativul maxim care poate fi acordat instituţiilor de învăţământ superior din România: „GRAD RIDICAT DE ÎNCREDERE".
  Subiect: universitate brăileană
  Subiect: informație comunitară
  Nume colectivitate în legătură: Universitatea "Constantin Brâncoveanu" Brăila
Hartă
Address: Lat: Lon:
Vă rugăm să schimbaţi parola