Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila

Dimisianu, Gabriel

Nume Persoană: Dimisianu, Gabriel
Note Generale: 25 ian. 1936 -
Notă biografică şi de activitate: 1964-1965: redactor la Scânteia
Notă biografică şi de activitate: 1967-1968: redactor-şef adj. la Amfiteatru
Notă biografică şi de activitate: 1984-1989: redactor la România literară, 1990-1993: redactor-şef, din 1993: dir. adj.
Notă biografică şi de activitate: Luceafărul, Convorbiri literare, Steaua, România liberă, Adevărul literar şi artistic, Ateneu (Bacău)
Notă biografică şi de activitate: M. Mihăieş, în Orizont, nr. 12/1985; S. Bărbulescu, Profiluri literare contemporane, 1987; Al. Săndulescu, în Viaţa Românească, nr. 5-6/1997; Z. Ornea, în România literară, nr. 12/1997; Gh. Grigurcu, în Viaţa Românească, nr. 9-10/1997; C. Ţîrlea, în Contemporanul, nr. 12/1999; Gh. Grigurcu, în Convorbiri literare, nr. 9/2000; N. Motoc, în Tomis, nr. 12/2000; D. Cristea-Enache, în Concert de deschidere, 2001; N. Manolescu, Literatura română postbelică (Lista lui Manolescu), 2001; Al. George, în Adevărul literar şi artistic, nr. 576, 589, 591/2001; C. Ţîrlea, în Contemporanul, nr. 31-35/2002; C. Stănescu, în Adevărul literar şi artistic, nr. 685/2003
Notă biografică şi de activitate: Premiul Filialei Bucureşti a Uniunii scriitorilor pe 2000
Notă biografică şi de activitate: Premiul Uniunii Scriitorilor pe 1977 (pentru vol. Nouă prozatori) şi pe 1983 (pentru vol. Lecturi libere)
Notă biografică şi de activitate: a prefaţat volume de G. Călinescu, Pompiliu Constantinescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Ion Ghica, Titu Maiorescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, I.A. Bassarabescu, G. Brăescu, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Geo Bogza, Majtenyi Erik
Notă biografică şi de activitate: dicţionar
Notă biografică şi de activitate: operă (contin.): Opinii literare (Buc., 1978); Lecturi libere (Buc., 1983); Introducere în opera lui Constantin Negruzzi (Buc., 1984); Subiecte (Buc., 1987); Repere: Pompiliu Constantinescu, Ş. Cioculescu, Perpessicius, Vl. Streinu (Buc., 1990); Clasici români din secolele XIX şi XX (Buc., 1996); Lumea criticului (Buc., 2000); Amintiri şi portrete literare (Buc., 2003)
Notă biografică şi de activitate: operă - în periodice: "Experienţe şi căutări", în "Contemporanul", nr. 44/1967; "Nuntă cu bucluc" : [cronica romanului cu acelaşi titlu de Ion Marin Iovescu], în "România literară", nr. 23/1969, p. 11; "Întâmplări din primul vis", în "Gazeta literară", nr. 23/1968, p. 2; "Ancheta" : [cronică literară: "Ancheta" de Vasile Băran], în "România literară", 22 iun. 1972, p. 10; "Descoperirea de sine", în "România literară", nr. 30/1982, p. 10
Notă biografică şi de activitate: redactor la Gazeta literară: 1958-1964, 1965-1967, din 1968, redactor-şef adj.
Notă biografică şi de activitate: referinţe (sel.): Ş. Foarţă, în Orizont, nr. 7/1966; N. Manolescu, în Contemporanul, nr. 19/1966; P. Georgescu, Printre cărţi, 1973; Gh. Grigurcu, Idei şi forme critice, 1973; L. Raicu, Structuri literare, 1973; M. Iorgulescu, Al doilea rond, 1976; E. Simion, Scriitori români de azi; Iorgulescu, Mircea, Scriitori tineri contemporani, 1978; L. Raicu, Printre contemporani, 1980; L. Ulici, în Contemporanul, nr. 12/1984; Alex Ştefănescu, în Contemporanul, nr. 45/1984; Al. Călinescu, în Convorbiri literare, nr. 12/1984; V. Cristea, Modestie şi orgoliu, 1984; M. Papahagi, în Tribuna, nr. 7/1985; Gh. Grigurcu, în Familia, nr. 2/1985;
Notă biografică şi de activitate: 1942-1946 Şcoala Primară nr. 4 Brăila
Notă biografică şi de activitate: 1946-1953 Liceul "Nicolae Bălcescu" Brăila
Notă biografică şi de activitate: 1953-1958 Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti
Notă biografică şi de activitate: 1958 - debut publicistic: Gazeta literară, cu o recenzie la o carte sovietică
Notă biografică şi de activitate: 1958-1967 redactor la "Gazeta literară"
Notă biografică şi de activitate: 1966 - debut editorial: volumul "Schiţe de critică"
Notă biografică şi de activitate: 1967-1968 redactor-şef adjunct la "Amfiteatru"
Notă biografică şi de activitate: 1968-1984 redactor-şef adjunct la "România literară"; din 1990 este director adjunct
Notă biografică şi de activitate: Gazeta literară, România literară, Amfiteatru, Contemporanul, Ramuri, 22, Flacăra, Cronica literară
Notă biografică şi de activitate: Premiul Uniunii scriitorilor pentru vol. "Nouă prozatori"
Notă biografică şi de activitate: critică literară; eseu
Notă biografică şi de activitate: membru în Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor
Notă biografică şi de activitate: operă: Schiţe de critică (1966); Prozatorii de azi (1970); Valori actuale (1974); Nouă prozatori (1977)
Notă geografică: Locul naşterii: Brăila
Țara sursă: RO: BJBR
Lucrări: 1 lucrari in 993 publicatii in 4 limbi
Bibliotecile din oglindă : Ex libris de scriitor de: Drăgan, Ioana (Text tipărit)
A fost odată George Muntean : remember de: OMAGIU. MUNTEAN GEORGE (Text tipărit)
Concert din muzică de Bach : Roman de: Papadat-Bengescu, Hortensia (Text tipărit) , [75]
Biliard. [Poeme] = Biliard. [Poèmes] de: Dumitrescu, Geo (Text tipărit)
Amintiri şi portrete literare de: Dimisianu, Gabriel (Text tipărit)
Demonul tinereţii; Uvar : Romane de: Sadoveanu, Mihail (Text tipărit)
Figuri literare de: Constantinescu, Pompiliu (Text tipărit)
Critice de: Maiorescu, Titu (Text tipărit)
Clasici români din secolele XIX şi XX de: Dimisianu, Gabriel (Text tipărit)
Iarna bărbaţilor : Nuvele de: Bănulescu, Ştefan (Text tipărit)
Subiecte
comunism literatură română eseu. eseişti scriitori brăileni istoria României nuvelă roman tipografie brăileană cinematografie personalităţi brăilene memorialistică. memorialişti jurnal personalităţi Partidul Comunist Român edituri brăilene poezie critică literară biografii cultură aniversări lingvistică. lingvişti dicţionar poeţi brăileni biobibliografie folclor. folclorişti omagiu publicistică interviu. discuţie. declaraţii scriitori români literatură română contemporană istoria literaturii române amintiri memorii literatură maghiară evrei. antisemitism corespondenţă Brăila în artă anchetă istorie literară iconografie proză scriitori brăileni în antologii limba română publicaţii brăilene Constituţia României Banat monarhia în România monarhie. monarhism schiţă carte poştală centrul istoric (Brăila) Bucureşti premiu literar studiu literar critici şi istorici literari brăileni călătorii (România) sondaj de opinie socialism Bărăgan jurnalism. jurnalişti revistă de cultură muzicieni congres internaţional comemorări declaraţie evocare revistă literară partide politice - filiale brăilene scriitori români din diaspora simpozion dezbatere scriitori film cartofilie ziaristică. ziarişti colocviu regim politic Casa Regală (România) opinie publică. formatori de opinie literatură română postbelică cronică literară viaţă culturală cronică teatrală licee brăilene simpozion internaţional portret literar Societatea Scriitorilor Români opinie politică Brăila văzută de scriitori brăileni premiu. medalie. distincţie. diplomă recenzie fundaţie română noutăţi editoriale manifestări culturale Anul "Caragiale" (2002) Ziua Naţională a României vernisaj referendum istoricul culturii brăilene prezentare de carte cronică TV Uniunea Scriitorilor din România tabletă masă rotundă promoţii ale liceelor brăilene colecţii şi colecţionari brăileni întâlniri literare referinţe critice librării brăilene polemică scriitori brăileni în carte străină producţie editorială carte Anul Jules Verne Asociaţia Internaţională a Criticilor Literari literatură română 2 Critică literară poeţi români critică literară românească donație (colecții BJPI) brăileni despre brăileni Bistrița revistă culturală
Vă rugăm să schimbaţi parola