Catalogul Colectiv al Județului Brăila

Istrati, Panait

Nume Persoană: Istrati, Panait
Limba: rum
Vezi Nume Persoană: Istrati, Gherasim
Note Generale: 10/22 aug. 1884 - 16 apr. 1935
Notă biografică şi de activitate: 1891-1897 - Şcoala primară nr. 3, Brăila
Notă biografică şi de activitate: 1897 - băiat de prăvălie la cârciuma lui Moş Leonida
Notă biografică şi de activitate: 1898 - lucrător la plăcintăria lui Kir Nicola
Notă biografică şi de activitate: 1898 - ucenic în sala cazanelor din docurile Brăilei
Notă biografică şi de activitate: 1900 - practică diverse meserii la o pescărie, la o fabrică de frânghii
Notă biografică şi de activitate: 1901 - hamal în portul Giurgiu
Notă biografică şi de activitate: 1901 - întors la Brăila practică meseria de zugrav
Notă biografică şi de activitate: 1904 - agent într-un birou de plasare din Bucureşti
Notă biografică şi de activitate: 1904 - garçon la Hotelul English şi servitor la un spital
Notă biografică şi de activitate: 1905, ianuarie - participă la o manifestare de solidaritate cu revoluţia rusă, este arestat şi trimis la Brăila, unde este judecat şi condamnat, dar cu suspendarea pedepsei
Notă biografică şi de activitate: 1906 - se întoarce la Bucureşti şi ia contact cu mişcarea socialistă
Notă biografică şi de activitate: 1906 - în revista "România muncitoare" cu articolul "Regina-Hotel" semnat P. Istrate (debut publicistic)
Notă biografică şi de activitate: 1906, decembrie - începe peregrinările prin lume, ajungând la Alexandria, în Egipt
Notă biografică şi de activitate: 1907 - se întoarce la Alexandria, pleacă la Port Said, ajunge la Damasc unde lucrează ca pictor de firme
Notă biografică şi de activitate: 1907 se duce la Pireu, de unde încearcă să ajungă în Franţa, dar e debarcat la Napoli
Notă biografică şi de activitate: 1908 - se întoarce la Brăila şi lucrează ca un portar de noapte la un hotel; în decembrie pleacă iar spre Egipt
Notă biografică şi de activitate: 1909 - intensă activitate publicistică la "România muncitoare"
Notă biografică şi de activitate: 1909 - revine în ţară; în octombrie participă la o manifestare de protest a socialiştilor, este arestat, judecat şi achitat
Notă biografică şi de activitate: 1910 - colaborează cu articole la "Adevărul" şi "Dimineaţa", publicaţii conduse de C. Mille
Notă biografică şi de activitate: 1910 - este unul dintre cei 4 secretari ai Congresului de reconstituire a Partidului Social Democrat din România
Notă biografică şi de activitate: 1910 - publică prima scriere în proză, schiţa "Mântuitorul. O amintire de Crăciun", în revista "România muncitoare"
Notă biografică şi de activitate: 1911, noiembrie - apar primele simptome ale tuberculozei; se internează la Sanatoriul Filaret din Bucureşti
Notă biografică şi de activitate: 1912 - în ianuarie pleacă la Cairo spre a-şi îngriji sănătatea şi se întoarce în vară; participă la Congresul al II-lea al Partidului Social Democrat din România şi la al IV-lea al Uniunii Sindicatelor; este ales secretar al Cercului de Editură Socialistă şi lucrează ca redactor la "România muncitoare"; ajunge iarăşi la Cairo
Notă biografică şi de activitate: 1913, august - revenit la Bucureşti, îşi reia activitatea în mişcarea socialistă; în decembrie pleacă pentru prima dată la Paris, unde lucrează ca zugrav
Notă biografică şi de activitate: 1914 - se întoarce în România; întemeiază la Brăila o asociaţie a zugravilor
Notă biografică şi de activitate: 1915 - se căsătoreşte cu Janeta Gheorghiu, văduva lui Ştefan Gheorghiu (căsătoria durează până în 1921)
Notă biografică şi de activitate: 1916 - soseşte la Leysin, în Elveţia, pentru a-şi îngriji sănătatea; învaţă limba franceză cu ajutorul dicţionarului; munceşte ca zugrav, tractorist, servitor, zilier la terasamente
Notă biografică şi de activitate: 1917 - pleacă la Lausanne unde face diverse munci manuale
Notă biografică şi de activitate: 1919 - publică articole în "La feuille" din Geneva
Notă biografică şi de activitate: 1919, ian. - este internat de Crucea Roşie Americană la sanatoriul Sylvanne-sur-Lausanne; se împrieteneşte cu ziaristul José Jéhouda, care îl îndeamnă să citească scrierile lui Romain Rolland; pe 21 aprilie îi moare, la Brăila, mama
Notă biografică şi de activitate: 1920, oct. - lucrează la Paris ca zugrav; ajunge la Nisa unde lucrează într-o librărie sau vinde ochelari pe stradă
Notă biografică şi de activitate: 1921 - apare prima schiţă în franceză, în "L'Humanité Dimanche", Nicolai Tziganou
Notă biografică şi de activitate: 1921, ian. 3 - înceracă să se sinucidă în Parcul Albert din Nisa; asupra sa se găseşte o scrisoare adresată lui Romain Rolland pe acre ziarul l'Humanité o trimite scriitorului francez; în martie Rolland îi răspunde, îndemnându-l să scrie
Notă biografică şi de activitate: 1922 - îi trimite lui Romain Rolland un manuscris de peste 400 de pagini
Notă biografică şi de activitate: 1922 - îl întâlneşte pentru prima dată pe Romain Rolland la Villeneuve
Notă biografică şi de activitate: 1923 - "Chira Chiralina", în revista "Europe"; cu o prefaţă de Romain Rolland (debut de scriitor)
Notă biografică şi de activitate: 1923 - lucrează ca zugrav la Paris
Notă biografică şi de activitate: 1923 - revista "Europe" publică "Kyra Kyralina" cu o prefaţă intitulată "Un Gorki balcanic"
Notă biografică şi de activitate: 1924 - publică povestirea "Oncle Anghel" în revista Europe şi povestirea "Codine" în "La Revue européenne"
Notă biografică şi de activitate: 1924 - se căsătoreşte la Paris cu Anna Munsch, croitoreasă, de care divorţează în 1930
Notă biografică şi de activitate: 1924 - în "Adevărul literar şi artistic" apar povestirile "Pescuitorul de bureţi", scrisă direct în lb română, "Moş Anghel" (fragmente) şi "Sotir", dar şi câteva confesiuni şi articole; apare Kyra Kyralina la Ed. Rieder, Paris
Notă biografică şi de activitate: 1925 - apare prima carte în lb. română, "Trecut şi viitor", urmată de "Moş Anghel", volum tradus de el însuşi în limba maternă
Notă biografică şi de activitate: 1925 - întors în ţară este urmărit pas cu pas de Siguranţă
Notă biografică şi de activitate: 1926 - apare volumul "Codine" la Paris
Notă biografică şi de activitate: 1926 - se internează în Sanatoriul Montana-sur-Sierre, în Elveţia
Notă biografică şi de activitate: 1927 - apar volumele Les Chardons du Baragan şi Mes départs
Notă biografică şi de activitate: 1927 - soseşte la Moscova pentru a participa la cea de-a zecea aniversare a Revoluţiei Ruse; stă 16 luni în URSS şi rămâne decepţionat şi revoltat de realităţile văzute sub dictatura stalinistă; în URSS se împrieteneşte cu Nikos Kazantzakis
Notă biografică şi de activitate: 1929 - se întoarce în Paris; revenind în ţară face o anchetă despre greva minerilor de la Lupeni
Notă biografică şi de activitate: 1931 - apare în volum la Paris şi apoi la Bucureşti (traducere în rom.) volumul "Tsatsa Minnka"
Notă biografică şi de activitate: 1932 - se căsătoreşte cu Margareta Izescu, studentă la Universitatea din Bucureşti; se internează la Sanatoriul Filaret din Bucureşti; se retrage la Mănăstirea Neamţ
Notă biografică şi de activitate: 1933 - apar volumele "La maison Thüringer" şi volumul în proză "Le bureau de placement"
Notă biografică şi de activitate: 1933 - revine în Bucureşti, apoi călătoreşte în Olanda şi Franţa
Notă biografică şi de activitate: 1934 - este ales membru în Societé des Gens de Lettres de France
Notă biografică şi de activitate: 1934 - volumul Lever du Soleil şi 1935 volumul Coucher du Soleil, ambele din ciclul Méditerrannée, apar la Paris
Notă biografică şi de activitate: 2005-2006: Editura franceză "Phebus" publică în 3 volume opera lui Panait Istrati, într-o ediţie îngrijită şi prefaţată de Linda Lê (Obiectiv: Vocea Brăilei, nr. 1037/6 ian. 2006, p. 4)
Notă biografică şi de activitate: Bejenaru, Cornelia, "Câteva observaţii despre tehnica naraţiunii în povestirile lui Panait Istrati şi în O mie şi una de nopţi", în Analele Universităţii Bucureşti. Literatură comparată şi universală", XX, 1971, nr. 2, p. 34, (v. ibid., p. 162);
Notă biografică şi de activitate: Clarté, Europe, Rampa, Facla, La Revue Européenne, L'Humanité, Cahiers de Sud
Notă biografică şi de activitate: E. Lovinescu. "Panait Istrati", în Rampa, nr. VIII/4 oct., 1924 (v. Muthu, Mircea. Balcanismul literar românesc: Etapele istorice ale conceptului. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002, p. 153);
Notă biografică şi de activitate: G. Ibrăileanu, "Panait Istrati: Chira Chiralina", Studii literare, Editura Cartea Românească, 1930, p. 168 (v. ibid.);
Notă biografică şi de activitate: Kazantzakis, Eleni, "Adevărata tragedie a lui Panait Istrati" (1938), (v. ibid.);
Notă biografică şi de activitate: Martinescu, Pericle, "Panait Istrati" în Retrospecţii literare, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1973, p. 65, (v. ibid., p. 154);
Notă biografică şi de activitate: Martinescu, Pericle. "Cine este Alexis Zorba ?", în Secolul XX, III, nr. 9/1963, p. 244 (v. ibid.);
Notă biografică şi de activitate: Mircea Eliade, "Reflecţii asupra lui Panait Istrati", în Universul literar, nr. 40, 1924 (v. ibid.);
Notă biografică şi de activitate: OPERA (repere cronologice - selectiv):
Notă biografică şi de activitate: Oprea, Al., "Panait Istrati", Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1964, p. 133 (v. ibid., p. 158);
Notă biografică şi de activitate: Pintea, Gabriela Maria, "Structura povestirii la Panait Istrati", în Ramuri, 1970, nr. 3, (v. ibid.);
Notă biografică şi de activitate: Pintea, Gabriela Maria, "Viziunea infantilă la Panait Istrati", în Ramuri, 1971, nr. 3, (v. ibid., p. 159);
Notă biografică şi de activitate: REFERINŢE:
Notă biografică şi de activitate: VIAŢA:
Notă biografică şi de activitate: Vianu, Tudor, "La mormântul lui Panait Istrati", în ibidem, p. 191, (v. ibid., p. 155);
Notă biografică şi de activitate: Vianu, Tudor, "Panait Istrati: Chira Chiralina", în idem, Scriitori români, vol. III, Editura Minerva, Bucureşti, 1971, p. 185 şi urm., (v. ibid.);
Notă biografică şi de activitate: Yaşar Nabi Nuyr, "Patruzeci de ani cu Panait Istrati", în Gazeta literară, 1967, nr. 37 (v. ibid.);
Notă biografică şi de activitate: autodidact
Notă biografică şi de activitate: literatură - scriitor
Notă biografică şi de activitate: ref.: Oprea, Al. Panait Istrati.- Buc., 1964, 1976 (a 2-a ediţie)
Notă geografică: Locul decesului: Bucureşti
Notă geografică: Locul naşterii: Brăila
Țara sursă: RO: BJBR
Lucrări: 0 lucrari in 2039 publicatii in 10 limbi
Subiecte
sesiuni de comunicări ştiinţifice; manifestări ştiinţifice manifestări omagiale bibliotecă (Brăila) literatură engleză legionari folclor. folclorişti album (foto) cultură expoziţii de carte poezie Dunărea (fluviu) document de bibliotecă artă Librăria Kyralina București resursă electronică expoziţii colective 77 Istrati, Panait Zilele Panait Istrati Grădina Mare (Publică) portret literar drept la replică personalităţi Biblioteca Metropolitană Bucureşti emisiuni de radio şi televiziune manifestări cultural-sportive carte veche. carte rară grafică. graficieni Muzeul Naţional al Literaturii Române Bucureşti vernisaj polemică străzi brăilene literatură italiană biografii - personalităţi culturale mişcare muncitorească clădiri de patrimoniu relaţii interumane autobiografie film renovare producţie editorială pamflet edituri brăilene festival de folclor catalog Muntele Athos KGB balada Chira Chiralina tipografie brăileană cronică teatrală ideologie. ideologi expoziţii diverse scriitori spanioli Cartierul Brăiliţa teme literare expoziţii comemorative instituţie de cultură istorici brăileni recital Brăila văzută de personalităţi româneşti poliţie politică bibliologie Critică şi studii literare (literatura română) directori (manageri), patroni brăileni opinie politică prietenii literare artişti plastici brăileni istoricul sindicatelor brăilene decoraţii aniversări limbaj istorie literară documente multimedia presă brăileană administraţie publică locală iconografie inaugurare partide şi mişcări politice sindicate brăilene acte de stare civilă eseu. eseişti reviste şcolare brăilene viaţă politică scriitori brăileni Brăila văzută de personalităţi străine proces Israel sinteză literară istoria literaturii române cultură (Brăila) scriitori brăileni din străinătate muncă. relaţii de muncă tradiţie muzicală brăileană biobibliografie simpozion aniversar literatură pentru copii asociaţii culturale muzee. muzeografi centenarul bibliotecii U.R.S.S. Plevna (Bulgaria) Basarabia critică de film arhive brăilene bibliografie cronică plastică cenaclu literar album (pictură) Nisa (Franţa) simpozion comentariu literar colaborare internaţională muzică la Brăila evocare creaţie literară Asociaţia "Pirate" (Franţa) personalităţi brăilene spectacol (teatru) poeţi brăileni filatelie festival de literatură 10 aug. 1984 scriitori brăileni în carte străină 821.135.1.09 Istrati, Panait cronică de film masă rotundă expoziţii Brăila în literatură reportaj localităţi din judeţul Brăila bibliofilie piese de teatru manuscris reabilitare impresii de călătorie Austria scriitori români libertate de exprimare bibliografie locală expoziţii de ex-libris film artistic ediţii facsimilate presă comunistă bilanţ de activitate; raport de activitate; analiză a activităţii Zilele Municipiului Brăila; Zilele Judeţului Brăila festival de teatru călătorii (România) evrei. antisemitism literatura greacă critică literară partide politice - filiale brăilene adaptare cinematografică medalie jubiliară comunicare Brăila - prezentare generală ediţii critice vizite în alte ţări Italia povestire Biblioteca Naţională a României ziaristică. ziarişti personalităţi brăilene în presa străină Zilele Bibliotecii Judeţene Panait Istrati date cronologice dezbatere hoteluri. hanuri istoricul bibliotecilor brăilene televiziune (posturi) filmări la Brăila Brăila văzută de călători (români şi străini) confesiuni bibliografie şcolară epigramişti brăileni Uniunea Sovietică baluri, serbări decese. funeralii colocviu cultură românească în lume totalitarism personaje literare statuie Critică literară. Studii noutăţi editoriale expoziţii itinerante artişti fotografi brăileni numismatică. numismaţi literatură română interbelică jurnalism. jurnalişti centenar biografii Grădina Mare expoziţii de grafică ajutor material; caritate licee brăilene ("Zilele...") cultură şi civilizaţie expoziţii de pictură Franţa film românesc Ziua Francofoniei ediții ilustrate greve. conflicte de muncă. acţiuni de protest editorial pictură. pictori publicaţii multimedia România interbelică istoricul Portului Brăila staţiune turistică literatură română baladă istoricul localităţilor din jud. Brăila jurnalişti brăileni filatelişti brăileni premiu literar cronică literară politică. doctrine politice. politicieni călătorii dezvelire de monument fundaţie română patrimoniu cultural literatură brăileană România publicistică însemnări de călătorie diaspora Brăila în ecranizări cinematografice Bucureşti omagiu roman expoziţii memoriale carte de vizită critici şi istorici literari brăileni Elveţia elevi premiaţi. elevi artişti regizori PRIETENIE caricatură presă Ziarul "Ancheta" ediţii bibliofile teatru înfrăţirea oraşului Brăila cu alte oraşe comemorări fotografie Strada Regală (Mare) analiză literară articole - ziare vechi memorialistică. memorialişti istoricul culturii brăilene proiectul "Odiseea 2001" marxism-leninism viaţă culturală scriitori brăileni - receptarea în străinătate Turcia autografe scriitori localităţi din România expoziţii permanente istoria României documente donaţie traducere Bulgaria memorii Bărăgan anticariat Grecia 1935 psihanaliză premiul "Panait Istrati" ediţii originale teatru la Brăila vizită la Brăila morală. etică India cronică cinematografică pictori brăileni regim politic lexicon. lexicologie lansări de carte (reviste) revistă literară publicişti brăileni bibliotecă festival internaţional conferinţă comunism traduceri documente istorice desen istorie carte interviu. discuţie. declaraţii monumente funerare colecţii speciale Unirea Principatelor Române (1859) centre memoriale edituri corespondenţă Orientul Mijlociu nuvelă filosofia culturii reabilitare clădiri simpozion omagial prezentare de carte licee brăilene festival bibliotecari (publicistică) deţinut politic sculptură. sculptori cerc şcolar revoluţie (ideologie) ex libris (grafică) dialog întâlniri literare expoziţii aniversare etnografie. etnografi biografii - scriitori relaţii culturale internaţionale istoricul oraşului Brăila gravură. gravori arhitectură. arhitecţi (Brăila) critică literară românească recenzie muzică de jazz dicţionar reviste politice film documentar publicaţii brăilene Antibes ecranizare Asociaţia "Prietenii lui Panait Istrati" depozit legal donație (colecții BJPI) folclor. obiceiuri populare Ierusalim Valence (Franţa) amintiri expoziţii documentare umanism cartofilie manifestări culturale filosofi şi sociologi brăileni bibliotecă (colecţii) Proză (literatură română) bibliotecă judeţeană proiect teatral metafizică. ontologie studiu literar premiere teatrale brăileni despre brăileni Brăila văzută de brăileni scriitori brăileni în transpuneri, adaptări teatrale, cinematografice sau în artă referințe bibliografice bolşevism. bolşevici Revista "Cahiers Panaït Istrati" tabără de creaţie târg de carte artişti plastici români referinţe critice proză arheologie. arheologi socialism scriitori francezi istoricul presei brăilene audiobook literatură rusă expoziţii de fotografie Scrieri politice Brăila văzută de scriitori brăileni spionaj. contraspionaj Proilavia cultură românească expoziţii (artă plastică) francofonie publicaţii seriale ediţii bilingve Brăila în filatelie Brăila Grădina Publică Germania benzi desenate jurnal Istoria oraşului Brăila Donație - Ileana Pintilie Teleagă pseudonism Paris sindicat. mişcare sindicală opere literare articole cinematografie burghezie casă memorială. muzeu document de arhivă monumente (artă) asociaţii brăilene Asociaţia "Prietenii lui Panait Istrati" - Franţa Critică literară film - dramă scriitori europeni actori; regizori (Brăila) şcoli brăilene revistă sovietică publicistică (Brăila)
Vă rugăm să schimbaţi parola