Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila

Dimisianu, Gabriel

Nume Persoană: Dimisianu, Gabriel
Note Generale: 25 ian. 1936 -
Notă biografică şi de activitate: 1964-1965: redactor la Scânteia
Notă biografică şi de activitate: 1967-1968: redactor-şef adj. la Amfiteatru
Notă biografică şi de activitate: 1984-1989: redactor la România literară, 1990-1993: redactor-şef, din 1993: dir. adj.
Notă biografică şi de activitate: Luceafărul, Convorbiri literare, Steaua, România liberă, Adevărul literar şi artistic, Ateneu (Bacău)
Notă biografică şi de activitate: M. Mihăieş, în Orizont, nr. 12/1985; S. Bărbulescu, Profiluri literare contemporane, 1987; Al. Săndulescu, în Viaţa Românească, nr. 5-6/1997; Z. Ornea, în România literară, nr. 12/1997; Gh. Grigurcu, în Viaţa Românească, nr. 9-10/1997; C. Ţîrlea, în Contemporanul, nr. 12/1999; Gh. Grigurcu, în Convorbiri literare, nr. 9/2000; N. Motoc, în Tomis, nr. 12/2000; D. Cristea-Enache, în Concert de deschidere, 2001; N. Manolescu, Literatura română postbelică (Lista lui Manolescu), 2001; Al. George, în Adevărul literar şi artistic, nr. 576, 589, 591/2001; C. Ţîrlea, în Contemporanul, nr. 31-35/2002; C. Stănescu, în Adevărul literar şi artistic, nr. 685/2003
Notă biografică şi de activitate: Premiul Filialei Bucureşti a Uniunii scriitorilor pe 2000
Notă biografică şi de activitate: Premiul Uniunii Scriitorilor pe 1977 (pentru vol. Nouă prozatori) şi pe 1983 (pentru vol. Lecturi libere)
Notă biografică şi de activitate: a prefaţat volume de G. Călinescu, Pompiliu Constantinescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Ion Ghica, Titu Maiorescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, I.A. Bassarabescu, G. Brăescu, Camil Petrescu, Mircea Eliade, Geo Bogza, Majtenyi Erik
Notă biografică şi de activitate: dicţionar
Notă biografică şi de activitate: operă (contin.): Opinii literare (Buc., 1978); Lecturi libere (Buc., 1983); Introducere în opera lui Constantin Negruzzi (Buc., 1984); Subiecte (Buc., 1987); Repere: Pompiliu Constantinescu, Ş. Cioculescu, Perpessicius, Vl. Streinu (Buc., 1990); Clasici români din secolele XIX şi XX (Buc., 1996); Lumea criticului (Buc., 2000); Amintiri şi portrete literare (Buc., 2003)
Notă biografică şi de activitate: operă - în periodice: "Experienţe şi căutări", în "Contemporanul", nr. 44/1967; "Nuntă cu bucluc" : [cronica romanului cu acelaşi titlu de Ion Marin Iovescu], în "România literară", nr. 23/1969, p. 11; "Întâmplări din primul vis", în "Gazeta literară", nr. 23/1968, p. 2; "Ancheta" : [cronică literară: "Ancheta" de Vasile Băran], în "România literară", 22 iun. 1972, p. 10; "Descoperirea de sine", în "România literară", nr. 30/1982, p. 10
Notă biografică şi de activitate: redactor la Gazeta literară: 1958-1964, 1965-1967, din 1968, redactor-şef adj.
Notă biografică şi de activitate: referinţe (sel.): Ş. Foarţă, în Orizont, nr. 7/1966; N. Manolescu, în Contemporanul, nr. 19/1966; P. Georgescu, Printre cărţi, 1973; Gh. Grigurcu, Idei şi forme critice, 1973; L. Raicu, Structuri literare, 1973; M. Iorgulescu, Al doilea rond, 1976; E. Simion, Scriitori români de azi; Iorgulescu, Mircea, Scriitori tineri contemporani, 1978; L. Raicu, Printre contemporani, 1980; L. Ulici, în Contemporanul, nr. 12/1984; Alex Ştefănescu, în Contemporanul, nr. 45/1984; Al. Călinescu, în Convorbiri literare, nr. 12/1984; V. Cristea, Modestie şi orgoliu, 1984; M. Papahagi, în Tribuna, nr. 7/1985; Gh. Grigurcu, în Familia, nr. 2/1985;
Notă biografică şi de activitate: 1942-1946 Şcoala Primară nr. 4 Brăila
Notă biografică şi de activitate: 1946-1953 Liceul "Nicolae Bălcescu" Brăila
Notă biografică şi de activitate: 1953-1958 Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti
Notă biografică şi de activitate: 1958 - debut publicistic: Gazeta literară, cu o recenzie la o carte sovietică
Notă biografică şi de activitate: 1958-1967 redactor la "Gazeta literară"
Notă biografică şi de activitate: 1966 - debut editorial: volumul "Schiţe de critică"
Notă biografică şi de activitate: 1967-1968 redactor-şef adjunct la "Amfiteatru"
Notă biografică şi de activitate: 1968-1984 redactor-şef adjunct la "România literară"; din 1990 este director adjunct
Notă biografică şi de activitate: Gazeta literară, România literară, Amfiteatru, Contemporanul, Ramuri, 22, Flacăra, Cronica literară
Notă biografică şi de activitate: Premiul Uniunii scriitorilor pentru vol. "Nouă prozatori"
Notă biografică şi de activitate: critică literară; eseu
Notă biografică şi de activitate: membru în Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor
Notă biografică şi de activitate: operă: Schiţe de critică (1966); Prozatorii de azi (1970); Valori actuale (1974); Nouă prozatori (1977)
Notă geografică: Locul naşterii: Brăila
Țara sursă: RO: BJBR
Lucrări: 1 lucrari in 993 publicatii in 4 limbi
Bibliotecile din oglindă : Ex libris de scriitor de: Drăgan, Ioana (Text tipărit)
A fost odată George Muntean : remember de: OMAGIU. MUNTEAN GEORGE (Text tipărit)
Concert din muzică de Bach : Roman de: Papadat-Bengescu, Hortensia (Text tipărit) , [75]
Biliard. [Poeme] = Biliard. [Poèmes] de: Dumitrescu, Geo (Text tipărit)
Amintiri şi portrete literare de: Dimisianu, Gabriel (Text tipărit)
Demonul tinereţii; Uvar : Romane de: Sadoveanu, Mihail (Text tipărit)
Figuri literare de: Constantinescu, Pompiliu (Text tipărit)
Critice de: Maiorescu, Titu (Text tipărit)
Clasici români din secolele XIX şi XX de: Dimisianu, Gabriel (Text tipărit)
Iarna bărbaţilor : Nuvele de: Bănulescu, Ştefan (Text tipărit)
Subiecte
istorie literară scriitori români din diaspora edituri brăilene cronică TV tabletă opinie publică. formatori de opinie scriitori brăileni în antologii polemică poezie biografii literatură română contemporană lingvistică. lingvişti Societatea Scriitorilor Români călătorii (România) revistă literară dezbatere monarhia în România folclor. folclorişti congres internaţional colocviu licee brăilene prezentare de carte proză producţie editorială librării brăilene istoria României memorii literatură maghiară aniversări dicţionar carte poştală studiu literar jurnalism. jurnalişti Banat cartofilie Bucureşti interviu. discuţie. declaraţii amintiri Uniunea Scriitorilor din România centrul istoric (Brăila) partide politice - filiale brăilene literatură română eseu. eseişti memorialistică. memorialişti referendum istoria literaturii române cronică literară poeţi români Bărăgan evocare promoţii ale liceelor brăilene colecţii şi colecţionari brăileni portret literar regim politic recenzie anchetă cinematografie comunism poeţi brăileni biobibliografie Brăila văzută de scriitori brăileni sondaj de opinie socialism scriitori brăileni în carte străină Anul Jules Verne literatură română 2 scriitori întâlniri literare ziaristică. ziarişti jurnal Partidul Comunist Român revistă de cultură comemorări manifestări culturale referinţe critice scriitori brăileni nuvelă personalităţi cultură Critică literară brăileni despre brăileni critici şi istorici literari brăileni opinie politică Constituţia României Brăila în artă simpozion Casa Regală (România) Asociaţia Internaţională a Criticilor Literari Ziua Naţională a României vernisaj istoricul culturii brăilene carte critică literară scriitori români cronică teatrală monarhie. monarhism premiu literar declaraţie limba română evrei. antisemitism corespondenţă personalităţi brăilene literatură română postbelică revistă culturală premiu. medalie. distincţie. diplomă Anul "Caragiale" (2002) iconografie publicaţii brăilene omagiu simpozion internaţional schiţă muzicieni publicistică critică literară românească masă rotundă noutăţi editoriale roman tipografie brăileană Bistrița viaţă culturală film fundaţie română
Vă rugăm să schimbaţi parola