Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila

economie. doctrine economice. economişti

Subiect Tematic: economie. doctrine economice. economişti
Lucrări: 405 lucrari in 382 publicatii in 4 limbi
Subiecte
edituri brăilene Olt (judeţ) producţie industrială America microeconomie geografie. geografi concurenţă preţ ofertă (ec.) factori de producţie contabilitate biografii servicii dinamică economică capital piaţă de capital titluri (ec.) politică bugetară dobândă China istorie universală ideologie. ideologi indicatori de eficienţă nave. navigaţie pescuit ecologie diplomaţie economică etică decizie. decizie managerială risc de piaţă producător (ec.) comunicare de afaceri strategia firmei etică economică Economia Asiei examen de bacalaureat statistică economică istorie comerţ exterior agronomie; agronomi politică. doctrine politice. politicieni politică valutară productivitate economie mondială statistică creştere economică marketing dicţionar capital uman premiul Nobel. laureaţi rentabilitate rentă rata dobânzii universitate brăileană situaţie economică istoria României economie de schimb producţie (ec.) risc diplomaţie. diplomaţi piaţă concurenţială finanţe publice Economia Japoniei memorii entropie resurse naturale România şi Uniunea Europeană filologie. filologi folclor. folclorişti program social macroeconomie politică monetară piaţă valutară dezvoltare economico-socială sistem bancar analiza datelor buget naţional cerere-ofertă interviu. discuţie. declaraţii economii profit (ec.) studiu de caz mecanică sărăcie literatură română Uniunea Europeană Egiptul antic mărfuri. servicii piaţă globală marketing strategic publicitate evoluţie economică asociaţii patronale şi profesionale ecodezvoltare Uniunea Europeană (instituţii) partide politice - filiale brăilene TVA (Taxa pe valoarea adăugată) România Economia României Japonia personalităţi ştiinţifice fiscalitate liberalism partide şi mişcări politice teorie economică monografii echilibru/dezechilibru economic monedă. monetarism politică macroeconomică indicatori economici economie naţională relaţii economice internaţionale drept financiar şi fiscal protecţie socială Istoria Franţei dezvoltare economică comunism filosofie occidentală economie de piaţă externalizare produs naţional net socialism eficienţă economică invenţie. inovaţie relansarea economiei economie casnică tranziţie în România Internet. Pagini web simulare pedagogie. pedagogi performanţă economică autobiografie comunicare organizaţională produs (ec.) energie electrică ev mediu biobibliografie personalităţi comunicare limbaj piaţă (ec.) drept sociologie. curente sociologice. sociologi Critică literară Republica Moldova şomaj. combaterea şomajului risc bancar obligaţiuni prefectul jud. Brăila cercetare de marketing donație (colecții BJPI) politică fiscală indice de preţ piaţa muncii învăţământ brăilean Dictatul de la Viena (1940) randament vin. vinificaţie comerţ internaţional Geografia României previziuni economice cultură poluare. surse de poluare integrare europeană bibliologie inflaţie în România economie. doctrine economice. economişti politică economică Economia Rusiei management în afaceri dezvoltare socială piaţă monetară globalizare istorici români economie politică dezvoltare durabilă analiză economică sistem de plată ciclicitate (ec.) administraţie publică locală viaţă socială consumator admitere (învăţământ) afaceri economice internaţionale S.U.A. (vezi şi America) localităţi din judeţul Brăila întreprinzători valoare (ec.) consum (ec.) investiţie management America Latină inginerie. ingineri criză economică scriitori români monopol capitalism integrare economică internaţională comportament economic revoluţie ştiinţifică istorie antică prelucrarea metalelor mediu înconjurător sclavie. comerţ cu sclavi bursă de valori studiu de piaţă tranziţie (economie) drept comercial productivitatea muncii protecţia mediului mine. minerit Sibiu activitate economică faliment etică managerială viitor Rusia Grecia Antică valută. curs valutar limbi străine filosofie. curente filosofice. filosofi forţă de muncă. ocuparea forţei de muncă bănci credit (ec.) acţiuni; acţionari venit (ec.) economie matematică. matematicieni sponsorizare convertibilitate datorie publică guvern. guvernare stat. organizare de stat produs intern brut (PIB) agent economic personalităţi brăilene industrie cursuri universitare privatizare schimb economic economia mediului mass media antichitate iconografie piaţă financiară salarizare. salariaţi document digitizat publicaţii brăilene demografie ştiinţe economice flux economic proprietate privată indicatori sintetici macroeconomici Sistemul Conturilor Naţionale administraţie publică nivel de trai plan de marketing planificare strategică depozit legal turism afaceri istorie medievală sociologie fiscalitate internaţională Istoria economică a României tipografie brăileană societatea informaţiei cultură şi civilizaţie cost comerţ cibernetică finanţe cerere (ec.) inflaţie. politică antiinflaţionistă finanţare scont. rescont active examen modelare balanţă de plăţi deficit bugetar întreprindere planificare economică literatură franceză firmă străină agricultură muncă. relaţii de muncă transfer de tehnologie valori mobiliare Economia Uniunii Europene conferinţe municipale şi judeţene ale partidelor politice, sindicatelor şi ale organizaţiilor oligopol strategie managerială armată. comandanţi militari donaţie
Vă rugăm să schimbaţi parola