Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila

Moldovan, Leonte

Nume Persoană: Moldovan, Leonte
Note Generale: (6 feb. 1865 - 19 sep. 1943)
Notă biografică şi de activitate: "În chestiunea națională". Cuvântare rostită la discuțiunea răspunsului la mesaj în ședința Adunării Deputaților dela 11 Decemvrie 1915.- Buc.: (Imprimeria Statului), 1915, 63p.; "În chestiunea canalizării și a racordurilor". Interpelare desvoltată de Dl. L. Moldovan, deputat, în ședințele Camerei dela 10 și 11 martie 1916.- Buc.: (Imprimeria Statului), 1916, 42p.
Notă biografică şi de activitate: 1904 - director-proprietar al ziarului "Voința"
Notă biografică şi de activitate: 1904 - scoate, împreună cu Gr. Petrescu, ziarul "Orientarea"
Notă biografică şi de activitate: Avocat, publicist, politician
Notă biografică şi de activitate: Deputat și senator liberal; se pronunță pentru intrarea României în război alături de puterile Antantei (conf. Anastasie Iordache)
Notă biografică şi de activitate: După înfăptuirea Unirii, desfășoară o bogată activitate parlamentară, ajungând și preșeedinte al Senatului
Notă biografică şi de activitate: Facultatea de Litere și Filosofie București - secția Filosofie istorică (licența în 1889)
Notă biografică şi de activitate: Liceul Român din Brașov (absolv. în 1885)
Notă biografică şi de activitate: Membru activ al Ligii Culturale - Secția Brăila (și secretarul acesteia pentru mai mulți ani)
Notă biografică şi de activitate: Profesor fiind, urmează dreptul și obține licența într-un singur an univ.
Notă biografică şi de activitate: director al ziarului "Dunărea de Jos" (Brăila)
Notă biografică şi de activitate: dizident liberal
Notă biografică şi de activitate: operă: "Teoria inducțiunei logice". Tesă de licență (Secțiunea filosofico-istorică).-Buc.: (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1889, 126p.; "Din nevoile Populațiunei noastre rurale". Conferință ținută la Clubul Național-Liberal din Brăila în ziua de 8 aprilie 1906 de L. Moldovan.- Brăila: (Tipo.-Lit. "Modernă" M. Fränkel), 1906, 27p.; "Discursul" Domnului Leonte Moldovan, Senator, "ținut în ziua de 19 Martie 1914 cu ocasiunea discuțiunii asupra Propunerii de revisuire a Constituțiunii".- Brăila: (Tip. Dunărea Instit. de Arte Grafice), 1914, 26p.;
Notă biografică şi de activitate: profesor de istorie
Notă biografică şi de activitate: În 1887 este numit profesor de istorie la Liceul Real "Nicolae Bălcescu" Brăila (funcționează până în 1903, când demisionează și activează în cadrul baroului Brăila)
Notă biografică şi de activitate: împreună cu Al. Căciulă, proprietar al ziarului "Lupta națională" (1893-1895)
Notă biografică şi de activitate: Școala primară în com. Șinca Veche, Făgăraș
Notă geografică: Locul decesului: Com. Șinca Veche, Făgăraș
Notă geografică: Locul nașterii: Com. Șinca Veche, Făgăraș
Țara sursă: RO: BJBR
Lucrări: 0 lucrari in 13 publicatii in 1 limbi
După doi ani de activitate municipală de: Davidescu-Brăila, Jaques (Text tipărit)
Leonte Moldovan vorbeşte "Anchetei" de: Moldovan, Leonte (Text tipărit)
Ilustre personalităţi brăilene [Leonte Moldovan] de: Moldovan, Leonte (Text tipărit)
Leonte Moldovan : Capitol de: Dan, Petre (Text tipărit) Dedicat [280]
Discursuri parlamentare de: Moldovan, Leonte (Text tipărit)
Moldovan Leonte : Capitol de: Bilcea, Valentina (Text tipărit) Dedicat [280]
Pe drumul Bărăganului [de Constantin Sandu-Aldea]. Pagina de titlu : foaie volantă de: Sandu-Aldea, Constantin (Text tipărit) Dedicat [280]
Vă rugăm să schimbaţi parola